.. คำพูด กะ ไฟ ..

posted on 09 Feb 2010 17:54 by i-meow

คำพูดดีดี .. ก็เหมือนไฟเย็น

มองแล้วยิ้มเป็น .. ฟังแล้วหัวเราะได้

 

คำพูดร้ายร้าย .. เหมือนไฟร้อนร้อน

เผาใจให้กุดกร่อน .. มอดไหม้ตามเปลวไฟ

แม้หัวใจไม่พังทลาย .. แต่ชิ้นเนื้อเสี้ยวหนึ่งอาจตายลง

 

คำพูด .. พูดแล้วลอยหายไป

แต่ .. เขม่าดำติดแน่นในใจไม่ลางเลือน

 

"จะพูดอะไรต้องคิดก่อน .. ว่าจะมีตะกอนตกในหัวใจใครรึเปล่า??"

วันนี้เห็นคนรักกัน แต่ทำร้ายจิตใจกันด้วยคำพูดต่างต่างนานา

เราเป็นคนนอก ได้ยินแล้วยังรู้สึกหดหู่จัง

แล้วเด็กน้อยคนนั้นล่ะ .. ??

เด็กน้อยที่เกิดมาจากความรักของคนทั้งสอง

เด็กน้อยยืนอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้น

เด็กน้อยได้ยินในทุกทุกคำพูด

เด็กน้อยจะรู้สึกอย่างไร??

สงสารเด็กน้อยจัง 

 

.. ไม่รักแต่คิดถึง ..

posted on 07 Feb 2010 00:40 by i-meow

 

. . ไ ม่ รั ก แ ต่ คิ ด ถึ ง . .

 

คิดถึงใครบางคน

คิดถึงวันเวลาเก่าเก่า

 

ณ วันนี้

ต่างคนต่างมีความสุขในชีวิตของตัวเอง

 

ความรัก .. มันหายไปนานแล้ว

แต่ความคิดถึง .. ยังอยู่กับเราเสมอ

 

.. เ ฮ้ อ ..

posted on 30 Jan 2010 14:53 by i-meow

เฮ้อ!!

ไม่ชอบความรู้สึกนี้เลย

.. เหนื่อย ..

ถ้าเราทำอย่างเดียวกันบ้าง .. จะได้มั้ย

ไม่เคยไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว

เพราะเราคิดว่าทุกคนต้องรู้หน้าที่ของตัวเอง

เราไม่เรียกร้อง ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องการ

ใส่ใจ .. ยากเกินไปเหรอ ??